ความเป็นมาของบริษัท
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุแผ่นจากไม้ โดยเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตวีเนียร์ ไม้อัด และ ไม้บาง แล้วจึงพัฒนามา เป็นผู้ผลิต...
 

09-08-62

คณะผู้บริหาร, พนักงาน และ...
+ อ่านต่อ